კომპიუტერული ტექნიკა

კომპიუტერული ხშირად გამოყენებული აღჭურვილობა კლავიატურა, მაუსი, სკანერის და სხვა შეტანის მოწყობილობა;